Succesfuldt første SIG-møde 19.11.2019

Heldagsarrangement om læring i laboratorie- og feltarbejde

Tirsdag d. 19. november inviterede den nyopstartede Special Interest Group (SIG) under Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) til et heldagsarrangement, der satte fokus på læring i laboratorie- og feltarbejde. Omdrejningspunktet for de forskellige oplæg og diskussioner på dagen var udviklingen af god undervisningspraksis og læring i det praktiske arbejde i laboratoriet og i felten.

Omkring 30 personer deltog; størstedelen med en baggrund inden for den didaktiske udvikling af laboratorie- og feltarbejde i undervisningen på primært de videregående uddannelser.

Program

Kontakt iqlab@sund.ku.dk, hvis du ønsker at få tilsendt programmet som pdf-fil.


Præsentationer

1. Læring i laboratorieundervisning: Afgrænsning af et forskningsfelt gennem systematisk litteraturreview

2. Stilladsering af studerendes læringsaktiviteter før, under og efter lab 

3. Diskussion: Feltarbejde og laboratoriearbejde - fælles udfordringer og erfaringer 

4. Studerendes selvstændige udforskninger i felt 

5. Tilrettelæggelse af feltarbejde som undersøgelsesbaseret læring 


Kontakt iqlab@sund.ku.dk, hvis du ønsker at få tilsendt præsentationsfilerne.


Næste SIG-møde forventes at finde sted i sommeren 2020.

Laura og Maja oplæg
Birgitte og Rikke oplæg
Rikke og Birgitte oplæg
Frederik og Lene oplæg
Frederik samler op på gruppearbejde
Networking deltagere og oplægsholdere
Networking deltagere