Online SIG meeting 16 September

The DUN SIG 'Laboratory and Fieldwork Learning' will host an online meeting 16 September 2020. Please note that the meeting will be held in Danish. 

More information below (in Danish):

Online SIG-møde: Undervisning og læring i lab og felt - erfaringer fra COVID-19

I ramme af den relativt nystartede (2019) Special Interest Group om Læring i Laboratorie- og Feltarbejde under Dansk Universitetspædagogisk Netværk inviteres til et online seminar onsdag 16. september 2020 kl. 13:00-16:00.

Tema

COVID-19 har i sagens natur været et benspænd for afholdelse af laboratorie- og feltundervisning. Mange undervisere har gjort nye erfaringer med bl.a. virtuel, asynkron undervisning og med studerendes arbejde med data på nye måder, der kan inspirere fremadrettet. Seminaret vil danne ramme om deling af disse erfaringer og om diskussioner af retning i det fortsatte arbejde med udvikling og forskning inden for laboratorie- og felt-undervisning på de videregående uddannelser.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse i den didaktiske udvikling af laboratorie– og feltarbejde i undervisningen på de videregående uddannelser.

Program

Programmet består af en række korte oplæg samt rammesatte og strukturerede diskussioner i break-out rooms. 

Se program


Tilmelding

Deltagelse i seminaret er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmeldingsfrist: Onsdag 2. september 2020.
Tilmeldte deltagere vil få tilsendt et adgangslink til seminaret (afholdes i Zoom). 

Alle interesserede opfordres til at melde sig ind i SIG’en og dermed blive en del af interessenetværket.


Tid og sted

Onsdag 16. september 2020 kl. 13:00-16:00 i Zoom (online møde)

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. arrangementet, er du velkommen til at kontakte administrativ koordinator Ida Rasmussen på mail: iqlab@sund.ku.dk

Arrangører

  • Rikke Frøhlich Hougaard, ST Learning Lab (STLL), Aarhus Universitet, rff@stll.au.dk
  • Birgitte Lund Nielsen, STLL Aarhus Universitet og VIA University College, bln@stll.au.dk
  • Frederik Voetmann Christensen, Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet, fchristiansen@ind.ku.dk
  • Ida Rasmussen, Institut for Farmaci, Københavns Universitet, ida.rasmussen@sund.ku.dk